top of page

Volem pensions dignes... encara!

Segons dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a principis del mes de desembre del 2022, a la província de Lleida hi havia 89.193 persones pensionistes, de les quals, 44.594 eren dones i 44.599, homes. Parlem de pensions contributives del règim de la Seguretat Social, sense comptar les de les Classes Passives. Les pensions contributives són aquelles generades amb les cotitzacions al llarg de la vida laboral.

Totes les persones de Lleida que cobren pensions contributives, incloses les de les classes passives, veuran incrementades les seves pensions, des del mes de gener del 2023 en un 8,5 %.

L’augment de les pensions contributives és conseqüència directa de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions que modifica l’article 58 de la Llei general de la Seguretat Social: “[...] les pensions [...] es revaloraran al començament de cada any en el percentatge equivalent al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l’índex de preus de consum dels dotze mesos previs al desembre de l’any anterior”.

Des del mes de desembre del 2021 fins al novembre del 2022, el valor mitjà de la inflació va ser del 8,4583 % i la pujada de les pensions de l’any 2023 és del 8,5 %. El conjunt de la inflació es va situar el mes de desembre del 2022 en el 5,7 %. El del 2022 va ser el pitjor tancament d’any de la inflació des del 1990, quan al desembre es va anotar una inflació del 6,5 %. En tot cas, l’any 2022 va acabar amb una clara tendència a la baixa de la taxa d’inflació, que va retallar una mica més de cinc punts respecte del màxim de juliol (10,8 %).

 

 

L’esmentat article 58 també afirma que “Les pensions contributives [...] mantindran el seu poder adquisitiu...” i aquest és el primer aspecte que cal remarcar: aquesta pujada històrica de l’any 2023 és el reflex d’un sistema públic de pensions que garanteix el poder adquisitiu cada any d’una manera estable.

També s’han sentit veus que interpreten que l’acord de pensions del juliol del 2021 i la seva plasmació legal a finals de desembre d’aquell any fa que es perdi, diuen, poder adquisitiu i reclamen l’aplicació d’un l’IPC diferent. Clar que, al gener del 2023, amb la pujada del 8,5 % no han dit que la inflació de desembre era del 5,7 % i que hi ha hagut una pujada més alta que allò que es reclamava.

Les reivindicacions demagògiques, les queixes infundades o la manca de representativitat d’algunes associacions xoquen frontalment amb la realitat: CCOO i UGT plasmen en el BOE la seva lluita, el seu treball i el futur de les pensions.

Un segon aspecte que no s’ha d’oblidar és el de la bretxa de gènere. A efectes estadístics, la bretxa de gènere és la diferència entre l’import mitjà de les pensions que reben els homes i les dones, expressada en termes percentuals sobre l’import mitjà de les dels homes. Les dones pensionistes de Lleida cobren 982,31 euros de pensió mitjana i els homes 1.233,33 euros.

A Lleida, al desembre, es van pagar 101.063 pensions contributives amb una pensió mitjana de 977,42 euros, que és el resultat intermedi entre els 1.116,09 euros de la pensió per jubilació ordinària i els 680,20 euros de la de viduïtat.

Per acabar, cal tornar a dir que els sindicats de CCOO i UGT segueixen lluitant per unes pensions dignes i defensant les pensions d’avui i demà. “Volem pensions dignes” ha estat el crit reivindicatiu des de fa anys, i avui, a principis de l’any 2023, encara tornem a dir el mateix, perquè sabem que el sistema públic de pensions és sostenible i seguirem treballant per unes pensions dignes i suficients.

Gener 2023

Fes-te voluntari!

Pensions públiques: present i futur

El 29 de desembre del 2021 es va publicar al BOE la Llei 21/2021, del 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, que suposa la plasmació legal de l’acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions que es va signar l’1 de juliol del 2021 entre el Govern, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME.

Aquesta llei comença a donar resposta a anys de propostes, estudis i reivindicacions (“Volem pensions dignes”), però és només la primera fase de la reforma de les pensions.

Algunes de les característiques principals de l’Acord de pensions són: la derogació de part de la reforma unilateral del PP del 2013, la revaloració de les pensions amb l’IPC, i la derogació del factor de sostenibilitat,  a més preveu l’aportació de l’Estat del 2 % del PIB al sistema públic de pensions i un mecanisme d’equitat intergeneracional per assegurar el futur de les pensions públiques.

Però a més, hi ha un present materialitzat en una paga addicional L’any 2022 les persones pensionistes rebran una quantitat extra de la seva pensió del 2021: a la pujada del 0,9 % que es va fer a l’any 2021 hi caldrà afegir un 1,6 %, perquè la inflació mitjana del desembre del 2020 al novembre del 2021 ha estat del 2,5 %, i sobre la quantitat resultant, s’augmenta la pensió un 2,5 % de cara al 2022. En resum, les pensions han augmentat un 5,06 % amb caràcter general, les mínimes contributives un 5,57 % i les no contributives un 6,5 %.

El dia 1 de desembre del 2021, segons dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el nombre de pensions a Lleida era de 100.495 (sense comptar les pensions de les classes passives) que són la suma de 62.448 pensions de jubilació, 24.381 de viudetat i la resta d’incapacitat permanent, orfandat i a favor de familiars.

1.053,62 euros és la pensió mitjana de jubilació ordinària a Lleida, però baixa a 923,69 euros si afegim les altres modalitats de pensions.

Per acabar, es pot dir que s’ha començat l’any 2022 amb bones notícies referents a les pensions, però cal seguir la segona fase de la reforma de pensions. Les pensions són sostenibles, i ho han de continuar sent per a la gent gran i per a qui actualment treballa.

Gener 2022

Increment de les pensions: Any 2023

El govern espanyol va anunciar que la pujada de pensions de l'any 2023, rondarà el 8,5%.

 Tal com es va acordar a l'acord de pensions de l'any 2021, les pensions pujaran conforme  a l'IPC que resultarà de la mitjana d'inflació des del desembre 2021 al novembre del 2022.

 

A més, el Govern farà una aportació al Fons de Reserva de la Seguretat Social per un import de 2.957 milions.

Octubre 2022

 

 

 

 

bottom of page