top of page
_2111001 (1).jpg
   Voluntariat

Els voluntaris són les persones que, de forma altruista i responsable, sense cap prestació econòmica ni de cap altra classe, porten a terme activitats que s’emmarquen en els àmbits que integren la seva missió: treballar per a la millora dels serveis de benestar social, promoure la ciutadania i la inclusió social, cultural, la salut, l'esport, l'interès educatiu, ...

 

La Coordinadora es proposa com a repte principal que les persones grans, el gran col·lectiu que anomenen voluntaris sènior, s'involucri en totes les activitats que desenvolupa la Coordinadora.

Fes-te Voluntari ! Contacta amb nosaltres!

Les persones actives i participatives tenim la voluntat d'aportar la nostra experiència i suport a la comunitat, per la qual cosa, ens podem  Fer Voluntaris!

 

Hi ha diverses modalitats de voluntariat, com poden ser les següents:

  • Voluntariat social, que dona suport a la integració social dels col·lectius desafavorits.

  • Voluntariat cultural, que promou la cultura popular, la docència, la formació permanent i la dinamització cultural.

  • Voluntariat comunitari, que fomenta la participació ciutadana i l’associacionisme

Gestió de la borsa de voluntariat sènior, base dels nostres projectes.


 

Fes-te voluntari!
bottom of page