top of page
   Gent Gran

La tercera edat és una expressió que va adquirint notorietat fa uns quan anys i que, a  hores d’ara, encara es fa servir sovint per a referir-se a la gent gran. Sí que podem manifestar públicament que un dels objectius del nou equip de la Coordinadora de la Gent Gran i Voluntariat Sènior és tenir participació social i institucional, es a dir, volem participar en les llars de jubilats, en les Associacions de Veïns, en els consells comarcals i locals, i en els òrgans de la Paeria.

Activitats

  • Oferim  suport a les persones en les seves necessitats diàries, segons els diferents programes i projectes.

  • Vetllem per la qualitat i millora dels serveis i accions destinats a la gent gran.

  • Pretenem potenciar la implicació en activitats que suposin l’acció voluntària de la gent gran de Lleida.

  • Potenciem activitats que promoguin  el seu desenvolupament com a persones actives i participatives en la comunitat.

  • La consultoria i assessorament a les diferents llars de jubilats de la ciutat.

  • Suport a les juntes de les llars i projectes vinculats.

 

La Coordinadora de Gent Gran ofereix el suport administratiu que sol·licita qualsevol junta de les Llar de la ciutat de Lleida i comarques per al desenvolupament de la gestió administrativa.

Així com el suport informatiu a les Juntes Directives, amb l'objectiu de millorar el servei i el desenvolupament d'activitats.

GENT GRAN ACTIVA, PARTICIPATIVA, FORMADA, INFORMADA I AMB RECURSOS A PROP DE CASA.

 

L'experiència que acompanya

Fes-te voluntari!
bottom of page